निसिन सईफुन ग्रुप बाट संचालित कम्पनि नागोया फुडस फ्याक्ट्रीमा नेपालीहरुको लागी कामको सुवर्ण अवसर ।

मासिक भर्तीका लागि अंशकालिक नौकरी !!
डन` तपाईं काम गर्न चाहानुहुन्छ इनिसियो फुडस कम्पनि?

इनिसियो फुड्स कम्पनीको पार्टटाइम कामको अवसर (निसिन सईफुन ग्रुपबाट सञ्चालित)

साइतामा केनको खुमागया सहरमा रहेको इनिसियो फुड्स(निसिन सईफुन ग्रुपबाट सञ्चालित) कम्पनीको पार्टटाइम कामको अवसर ।

熊谷工場

साइतामा केनको सिराओका शहरमा रहेको ९इनिसियो फुडस० निसिन सईफुन ग्रुप बाट संचालित कम्पनि सिराओका फुडस फ्याक्ट्रीमा नेपालीहरुको लागी कामको सुवर्ण अवसर ।

白岡工場

पश्चिम ओसाका केनमा रहेको ९इनिसियो फुडस० निसिन सईफुन ग्रुप बाट संचालित कम्पनि ओसाका फुडस फ्याक्ट्रीमा नेपालीहरुको लागी कामको सुवर्ण अवसर ।

東大阪工場
 • किचनको स्टापको लागि / लाइनमा खाना तथा सलाद प्याकिङ्ग
 • ९९२ येन प्रति घण्टा
  (लाइनमा खाना तथा सलाद प्याकिङ्ग)
  (०९ देखि १८)
 • १००० येन प्रति घण्टा
  (किचनको स्टापको लागि )
  (०९ देखि १८)
 • १२४० येन प्रति घण्टा
  (लाइनमा खाना तथा सलाद प्याकिङ्ग)
  (राती २१ देखि ०६)
 • १२५० येन प्रति घण्टा
  (किचनको स्टापको लागि )
  (राती २१ देखि ०६)

निसिन सईफुन ग्रुप बाट संचालित कम्पनि नागोया फुडस फ्याक्ट्रीमा नेपालीहरुको लागी कामको सुवर्ण अवसर ।

名古屋工場