INITIOFOODS Thông tin tuyển dụng làm thêm (Người Việt Nam)

Tổng tuyển dụng nhân viên làm thêm!!
Bạn có muốn thử làm làm việc tại công ty Initiofoods không?

Tập Đoàn NISSHIN SEIFUN Làm thêm tại công ty INITIOFOODS

INITIOFOODS Thông tin tuyển dụng làm thêm (Người Việt Nam) tại nhà máy Kumagaya

Nhà máy Kumagaya

INITIOFOODS Thông tin tuyển dụng làm thêm (Người Việt Nam) tại nhà máy Shiraoka

Nhà máy Shiraoka

INITIOFOODS Thông tin tuyển dụng làm thêm (Người Việt Nam) tại nhà máy Yokohama

 nhà máy Yokohama
  • Nhân viên đóng gói dây chuyền
  • 1,012yên(Từ 09:00~18:00 Tiền lương 1 giờ)
    Phụ cấp tiền chuyên cần, hộ trợ phí giao thông Nhân viên làm thêm
  • 1,150yên(Từ 09:00~18:00 Tiền lương 1 giờ)
    Không hộ trợ phí giao thông

INITIOFOODS Thông tin tuyển dụng làm thêm (Người Việt Nam) tại nhà máy Higashiosaka

Thành phố Higashiosaka

INITIOFOODS Thông tin tuyển dụng làm thêm (Người Việt Nam) tại nhà máy Nagoya

nhà máy Nagoya